Я стоя, стоя със гръб към строя, - само доброволците - напред! Нужно разузнаване да водим в боя, - за какво - та кой ще разбере... Кой е с мен? С кой вървя? Тъй, Борисов... тъй, Леонов... И тип този е сега що от втори батальон е! Ний пълзим в цветя, в земята тая, - ей ти, старшина, нас догони! Тъй на фронта два са предни края: Наш е тук, там - техния стои. Кой със мен? С кой вървя? Тъй, Борисов... тъй, Леонов... И тип този е сега що от втори батальон е! Тел сега гризем безопасно: Нощ, - и тъмно, не се вижда ли. Във крачки двайсе - чужди каски, с цел са съща, - те пазят ги. Кой със мен? С кой вървя? Тъй, Борисов... тъй, Леонов... Ох!.. този е сега що от втори батальон е! Скоро ще е «Надя с шоколада»1 - в шест ще ни подтиснат с огън те, - ех добре, това на нас ни трябва - с Богом, ний тихо и напред! С кой назад ще вървим? Тъй, Борисов... А Леонов?! Жив ли си? Ей ти, тип що от втори батальон си! И куршум за мен не ще оставя, Дзот разбит, и дот разкрит... А този тип, когото аз не зная, много се добре сега държи. С кой друг път ти в бой си? Де Борисов? А Леонов?.. Верно жив този тип що от втори батальон е. На енпе - то, сякаш, във възторг са, но фуражки снеха зарад нас. Правилно. Ти брой, там двама в морга, Двама пък остават за запас. Кой е с мной? С кой в бой си? Де Борисов, а Леонов? Редом само тоз тип що от втори батальона е. ...Я стоя спокойно отпред строя - този път с лице към мен е той, - май че, там за нещо си във боя, награден, наречен съм герой. С кой друг път ще пълзя? Де Борисов? А Леонов? И момчето замря що от втори батальон бе...
1 немска минохвъргачка по времето на Втората световна война.
 
© Васил Станев. Превод, 2014