на Артур Макаров
Лежи камък в степта, вода под него все тече, А на камъка писано слово: «Надясно кой път взе - нищо той не найде, кой направо път взе - нийде той не дойде, кой наляво път взе - нищо той и не взе И ни за грош не върви». А пред камък стоят без коне без мечове Да решат: ще вървят или няма. Зъл, един от тях бе, той надясно пое, и самичък пое, - нищо той не найде - ни села, ни селце, - и обратно дойде. Право без път ще е - не ще се добере, но един не повярва във клетва И, той пеш ще набере, и направо път взе, - колко броди той дни - без да се добере, - той се върна и пи, той обратно дойде. А пък трети - бе глупак, тъй не знаеше той как, и тъй тръгна без страх той наляво. Долго, кратко ли вървя - тъй съвсем без тъга, пи, гуля във веселба, нищо той и не разбра, Тъй живот и провървя - не погибна, и оживя.
© Васил Станев. Превод, 2014