Кога пропаднеш от срам ти тук вдън земя Или кълнеш се: «Да пропадна аз на място!» - ти тъй без трудности ще паднеш тук сега, ний по закона, на честта ще срещнем ясно. Ний - антиподи, ний тук седим! У нас тук анти-анти-антиординати. Стоим на палци твърдо своето държим, - Кой не на палци, те - антипалци!         Но пък защо, щом задъхан долетя, са на глави тези момчета много странно, и даже пробват да ходят и на глава Антимомчета, с антимама, с антитатко... Ний - антиподи, ний тук седим! У нас тук анти-анти-антиординати. Стоим на палци твърдо своето държим, - Кой не на палци, те - антипалци!        
© Васил Станев. Превод, 2014