Ще гониш във въздух - и в танца лудящ? Летящата котка и прилеп летящ? И куче летящото - котка летящата? Защо ли се мъча с таз глупост крещящата? Преди и аз мислих така, в пропаст стоящата: Ах, как аз да стана облак летящия! Но ето че станах летящия облака, и ето решавам по случая, много как: Ще гониш във въздух - и в танца лудящ? Летящата котка и прилеп летящ?
© Васил Станев. Превод, 2014