Сълзливо море навред се разля, и ето аз вземам сълзливата вана, - в морето, от своите сълзи сега и плувам в Сълзливия аз океана. Тъй и губиш се тук във неволя - със стихия един на един! От училище грешка е още, че морето от каменна сол е... Да бях срещнал тук айсберг ли, що ли, или добрия да срещна делфин!..
© Васил Станев. Превод, 2014