Мы храбро и плътно сме свили реда, куршуми в пълнител, кат карти в колода. И горди че с крал, сме сега, ний в шествие бодро пред наш сме народа! Падай ти долу, крий лик, - право вам само това: Падайте пред краля в миг, - в киша и кал - все така! За народа не трудна е роля поне: стои на колене - какъв е проблема! - за всичко е Краля ни днес, а щом не е Крал, то - Кралицата дева! Падай ти долу, крий лик, - право вам само това: Падайте пред краля в миг, - в киша и кал - все така!
© Васил Станев. Превод, 2014