Ний завеса вдигаме за крайчета - такава стара е и тежка таз кулиса: Ето това време беше май че, такова гладко - погледни, Алиса! Но... лошо часовете наблюдават щастливите, и нарочно Времето го бавят страхливите, и забързват Времето и мамят кресливите, без причина Времето давят ленивите. Колела на Времето в триене хабени са, - свят що трий се, развален е... И тогаз обиди се Време - и махало спря така на Времето. В полунощ, в дванайсе не бе било, чакаха обед, отново тъй не би се, - ето какво е време днес е свило - такова нервно, - погледни, Алиса! И... там часовник плахи тъй го гледат щастливите, жалните все песни тъй ги пеят страхливите, техни уста все тъй немеят в кресливите, в хор са и тъй зяпали и те спят ленивите... Но смажи ти Времето - не за първа премия, - от триенето болно му беше! И недей обижда ти Време, - лошо се живее тъй без Времето.
© Васил Станев. Превод, 2014