Тъй е то така - старо бе, старо бе: Щом не си с това - на въже, на въже, щом сега си крал - ще лежиш, ще лежиш щом си много знал - ще гърмиш, ще гърмиш! Мислех, лагери - скоро не ще ги аз зарна в този век, в този век, - но попаднах в града този прашен кошмарен без човек, без човек. Бродят хора, не хора тез май са обаче, равнодушни са те, - аз поглеждах в тез черни лица, в минувачи - свои не, чужди не. Тъй е то така - старо бе, старо бе: Щом не си с това - на въже, на въже, щом сега си крал - ще лежиш, ще лежиш щом си много знал - ще гърмиш, ще гърмиш! И защо все кълнах аз дела горчив тоя? Празно бе, празно бе! И защо аз тъй дълго стремих се на воля в лагер все, в лагер все?! Бродят хора, не хора тез май са обаче, равнодушни са те, - аз поглеждах в тез черни лица, в минувачи - свои не, чужди не.
© Васил Станев. Превод, 2014