Ох, интерес вий към мен, моята персона! Вий, общо, сънльовци - по форма сън ви гони, без задни лапи спите - бързо, се буди, - но тук спя аз - и във чужд сън ти не седи!
© Васил Станев. Превод, 2014