- Баю-баю-баюшки-бай би... Що е за капризно туй детенце! Все от пеленката да излезне - ох, аз теб, бай-баюшки, убих! - А със колко тънък глас, звънченце, Просто баю-баюшки-бая! Всяко непослушно тъй прасенце ще порасне в едрата свиня. - Гибна май че, баюшки-бай би! - Дим е веч от тъпан на ушенца! Квикащо, мълчи прасенце, - че аз теб, бай-баюшки, убих! - Щом в пеленка, ей туй прасенце го ругаят, баюшки-бая, - даже най-смиреното детенце тъй си става в бъдеще свиня!
© Васил Станев. Превод, 2014