Дебела Мери Ен е да: бе яла и пила много тя, че ели-ели през врата провре се. Ту ходом все така си спа, ту плака и наплакала, а ту квича, щом пила тя, ленива тя най бе в света таз Мери. Да лапне всичко Мери Ен едва почивки стигат все. На чина бе спала Мери цял ден това наверно, - в бърлоги така мечки спят и сънени човеци. А на дъска е с ней беда: Ни бе ни ме, ни не ни да, по грешки сто ги прави във пример все. Но знае Мери Ен това - Кой де, кой с кой и кой с коя, - Ох, съдника, ох, съдника - противна тя най бе в света таз Мери! Но без промени в глава бе тя Мери Ен, тя Мери Ен. И щом ли пее Мери, то всички там немели, - Слух музикален е при нея - у глух човека.
© Васил Станев. Превод, 2014