На общество, душа съм - гнилото, на теб ще кажа туй поне: мене по име и фамилия добре ме знаят в КГБ. Във мен се влюбва цяла улица, гара Савеловска сега. А знам - от мен интересува се, но все една ми беше тя. Аз свой човек с крадци надомните, и свой - с джебчиите крадци, там и другаря наш, май Томов бе, не спа така той нощи три. И ни веднъж в живот аз мъчих се, и без делата не скучах, но някой там веднъж изкъдри се, и тъй, пропя - че изгорях. Началник този заядлив не бе, но пък на разпитите бях, - а аз към него приветлив съм все и много скромно му шептях: «Не съм забъркан аз с покойници и тъй съдбата си щадях, така, началник, спах спокойничко, и цял ваш МУРа1 в гроб видях!» Не бе там делото отложено, и се присъда огласи, на мене всичко що може, но - от прокурор плюс пет дори. А адвоката все по съвест бе, - за мой такъв все весел нрав, А прокурор със строгост мъчи ме - и бе, по моему, неправ. Така затихна мойто творчество, и аз скучаещ съм субект, - на общество душа защо ще е, щом без душа е то съвсем!
1 МУР - московска криминална милиция.
 
© Васил Станев. Превод, 2014