Бях с Бедата си навред и по пролетния лед. Изпращя леда - душата в миг сгърчи се. Тъна - камък във вода, а пък тежката Беда - за край остър се държа не разтърси се. По света от този ден, търси тя Бедата мен Слуха с нея редом и със Злословие. И не срещнах аз смъртта, знай го голата върба, и за птица със деца туй не новост е. А на моя Господин, някой каза му нали, ех, предали са ме те - само бъбриха, Не на себе си от страст, тръгна Той към мен тогаз, а подир Беда с Мълва се потътриха. Той догони ме сега, и прегърна ме така, на седлото му - Бедата зло хили се Да остане не можа - бе едничък ден това. Тъй Бедата вечно да в мен вселила се.
© Васил Станев. Превод, 2016