Сред молитва вечерна, свещта се топи, сред военни трофеи, в мир огън пламти там са книжни деца, не познали войни, изтерзани от детски нищожни борби. За децата досадни са възраст и бит, - и се бихме до рани, с обиди дори. Кърпят дрешки съдрани в срок майките пак, четем ние романи, в пиянство сме чак. И косите ни лепнат на потни чела, под лъжичката тръпне от слово за час, и борбата със мирис въртя ни ума, тя от жълтите страници литва към нас. Да научим за миг без да знаем войни, вой приели за вик, тъй за бойния вик, що е заповед то, стълб граничен защо, колесници във бой и в атака защо. А в кипящо котле на войните преди толкоз много храна е за детския наш ни ума! Ние в роля на юда, предател, страхлив, тъй в игра назначавахме само врага. На злодея следи не изстиват за миг, най-прекрасни жени, ще обичате вий, на другари - спокойно на ближни с любов, Ние в роли геройски се виждахме сто. Ала само съвсем не ще бягаш в мечти: Кратко трае игра - толкоз болка откри! Да разтвориш юмруци на мъртъв войник. От ръцете треперещи меч приеми. Разбери, завладял още топлия меч и в доспехи си цял, и кое, колко е! Разбери кой си тук - що избра ти съдба, и опитай на вкус ти същинска борба. И кога редом рухне от рани другар, и над загуба първа в скръб, виеш наред, и кога изведнъж ти без кожа си цял от това че, убиха днес него - не теб - И разбра го съвсем, отличи, и откри по зъбатия шлем: шлем на смърт е уви! Виж и зло и лъжа, как са с груби лица! А назад е така - гроб и врана с беда. Ако пътя разсичаш ти с бащински меч, и солени сълзи щом ти помниш добре, щом изпитал си всичко там в боя свиреп, - значи нужните книги кат малък си чел! Щом от нож не си ял ти месо ни парче, нависоко стоял а и скръстил ръце, и с подлец, с палач ти не посмя, не се би - то в живота си бил никой ти, никой ти!
© Васил Станев. Превод, 2015