В мъчение самотно, око над нея бдя, на сянка и сиротно в градината цъфтя. Маман бе на купони, баща и духнал и, затуй пък Кестен с клони от погледи я скри. Високо или ниско бе Кестен над глава, - но Роза-гимназистка там Нарциса видя. Бе Нарцис цвете с поза, баща му бе магнат, и той на много Рози бе дишал аромат. Съвсем не груб бе само - с изтънчен маниер. Маман му бе гранд-дама, баща - милионер. От детство бе наплискан, - с омайна миризма, и Роза-гимназистка тъй впусна се в роман. Изчадие на ада, тоз Нарцис, бе женкар - „Ела при мене чадо!“ - я викна той така. Кога се пей уви все?.. И Роза в туй що бе, си каза: „Ах!“ - черви се - и вещите си взе. Не се и церемони я завладя нахал... Маман бе на купони, а Кестена презрял. Тя щастие потърси не видя Роза как, в любов и страст да съхне почти пораснал Мак. Не знаеше обаче, задушен е цвета: и без цветчета значи - без Роза на света. И в черен цвят е Мака, все в траур е така... и Кестен в ужас плака, щом в пролетта цъфтя.
© Васил Станев. Превод, 2015