Много в мен е маминото, бащиното - скрито, - от века съм каменния, от палеолита! Но, по много отзиви - аз умен съм, не зъл, - и във век тоз бронзов аз с един крак вече съм. Нашто племе - просто роптай, с глас реда то псува: В първобитен род то се знай виждам аз кусури, - Просто тъй крещящи са - те плашат и тежат, - и далеч вървящи са - със ери те назад!                                 Между поколенията свадите все стават, с жертвоприношенията злоупотребяват:                 Ходиш - и озърташ се, там що ще ти скроят, - Мъничко зазяпаш се - и вече те ядат!                                                                                                
© Васил Станев. Превод, 2016