Не спорят за вкусове: мнения разни - аз този закон го опитах сега. Дори и Айнщайн, тъй съвсем не напразно, разбрал относително беше света. Облечен по мода, на нашия век, - ще кажете - може: „Да просто това е различен човек!“ А аз - пак съм този. Ето действително е относително, - е то, то. Препаска със кожа на дива пантера, - О да, неприлично, съгласен, съм днес, но тъй се обличали до нашта ера, а до нашта ера са знаели те. Облечен по мода, на каменен век, - ще кажете - може: „Да просто това е различен човек!“ А аз - пак съм този. Ето действително е относително, - е то, то. В турнира кат рицар облечен добре съм - познатите не ще ме знаят нали, - ще викна, кат Ричард по Шекспир в пиеса: «За коня ще дам днес аз царство полвин!» Но ето ще казва със присмеха лек ценител възможно: „Да просто това е различен човек!“ А аз - пак съм този. Ето действително е относително, - е то, то. Бастунче, бомбе - и на непман приличам? Пестете овации - празен е шум! Ах, в този костюм ме познахте? Отлично, тогава обличам последен костюм: И вместо бастунче с бомбе - със елек, - И дамите в поза: „Да просто това е различен човек!“ А аз - пак съм този. Дръжте се бдително че относително, - е то, то.
© Васил Станев. Превод, 2016