Дайте месо на псета - може, и те да се сдавят. Кваса на пияндета - ох, спирта те ще оставят. Да не са тлъсти врани - чучела ги сложете. Да са любящи сбрани кътче вий им стъкмете. Семе хвърлете в земята - може и кълн да поникне. Хайде покорен ме смятат - Дай свобода! - аз виквам Там обрезки на псета Дали, - бой псета не искат. Водка на пияндета, - те пък не я поискват. Хората плашели врани, - враните тъй не боят се. Двойки все да са сбрани А те - тъй - да разделят се. Ляха вода на земята - Чудо - класа не става! Вчера бе дар свободата. С нея що ли ще правя?
© Васил Станев. Превод, 2016