До нашта ера, някак мярка се намери, после бандитите нарекли „флибустери“ и след това със звучното «пират» Не помнят, - бият, тях, с думи груби всички се редят. Бандитът ближните възлюбва - той без злоба, и ако нещо натежи им много в джоба - ще дойде той като интелигент, с усмивка вижда - и облегчава ближни във момент. А ако ближните започнат съпротива, излишно нервни са, възбудени са силно, - тогаз бандитът става си бандит: Три пъти стреля - и ближни в миг са вече в трупен вид. А за това тях не ги в чинове издигат, - взаимно даже в оскърбления се стига, - Едва бандит показал е глава, и тук е: «Спрете! Невинност не правете! Под арест!» А в обществото има много паразити, но що ли всички тъй стесняват ги бандити, - Да кажа тук аз искам възмутен: „О Боже, - даже, тях също трябва да ги разберем!“
© Васил Станев. Превод, 2016