А беше време - стремях се в първи ред, защото аз не всичко го разбирах. Но вече, тъй от време съм отзад: Отпред опрян, в гърба ти автомат - и тежък поглед, дъх лош тебе спира. А отзад не е така красиво, но със по-широк си кръгозор, с по-голям разбег и перспектива още и надеждност и обзор. Пронизват ни десетките очи прицелват се в мишена, ала жива. От погледи тилът не е спасен, отзад удобно ще се нанесе обида или рана с нож ще бива. И отзад не е така красиво, но със по-широк си кръгозор, с по-голям разбег и перспектива още и надеждност и обзор. За мен е вреден първи ред и казват те, (от мисли тез дъхът ми само спира) - Там в тъмно - по-добре, в последен ред. Оттука няма път назад поне и там гърба стената ти опира. И отзад не е така красиво, но със по-широк си кръгозор, с по-голям разбег и перспектива още и надеждност и обзор. И да текат така реки, води, да цапат се постелките старинни - с плешивост, сивота и със бради във първи ред недейте се реди и не бъдете прими-балерини. И отзад не е така красиво, но със по-широк си кръгозор, с по-голям разбег и перспектива още и надеждност и обзор. Надеждно е отзад, но има дни - аз казвам козовете ще ги хвърля. Не струва вечно затъмнен да си. С реда последен ти не се бави, а постепенно път пробивай в първи. А отзад не е така красиво, но със по-широк си кръгозор, с по-голям разбег и перспектива още и надеждност и обзор.
© Васил Станев. Превод, 2016