Пътя във антисвета не прогонен е, но, фронт това е - държи се! Ядрена бомбардировка с протоните, значи сме - антилеристи. За тайни неразкрити е сега мига, - като пари, без полза са в буркани. И тези тайни в миг ще дръпнем от ядра, в бутилка джин - свободен той да стане! Тясно сплотени коварните атоми, - хайде, ти пробвай - разбий ги! И по конете - да гониме квантите! Значи сме - квантолеристи. За тайни неразкрити е сега мига, - като пари, без полза са в буркани. И тези тайни в миг ще дръпнем от ядра, в бутилка джин - свободен той да стане! И за брада неутрино не хванал си и не налял в епруветка, - за яката така Понтекорво да сбара го - да го постави във клетка! За тайни неразкрити е сега мига, - като пари, без полза са в буркани. И тези тайни в миг ще дръпнем от ядра, в бутилка джин - свободен той да стане! Течните, твърдите, газообразните - Просто, понятно, свободно! А с тази пък плазма ще стигнеш в маразъм, - и това е много достойно. За тайни неразкрити е сега мига, - като пари, без полза са в буркани. И тези тайни в миг ще дръпнем от ядра, в бутилка джин - свободен той да стане! Младо - зелено е! Древност - в история! Старост - в архиви праши се! Ти даваш тази общата, тази теория, в елементарни частици! За тайни неразкрити е сега мига, - като пари, без полза са в буркани. И тези тайни в миг ще дръпнем от ядра, в бутилка джин - ще пиеме съдрани!
© Васил Станев. Превод, 2016