Това е да, това е да! През мрак и вечност беше то, в зала на Страшния съда яви сe то - не знам какво. Свирете туш! А може, би - за него - вкуп тъжат жени, с болни деца баща без ум, на вест добра гончия луд. Това е да, това е да! Се спусна той - не знаем кой - внезапен сняг върху глава, тук падна той, инкогнито! Но кой е той? Хитрец, лъжец? Или - шпион, или пък жрец? В какви дворци е господар, и блуден син на чий баща? Това е да, това е да! Попитах го, ти риск защо, - От нищо в нищото това ти мина го, ти мина го? «Ти чуй това!» Аз слушах все, че от Земя избягал е, Реши: „Гмурни в света и виж!“ В тишина и - но без пари! Ще мина аз кат мишка и, но в тишина не минал си! Това е да, това е да! А той видя печален край, - В ада - бардак и тъпота, - и той е пак - в наш грешен рай. А той по лудост духна да, а него Юда изигра - и в «трийсет три», а и в игра. Ти виж, ти виж! Видя рова, видя той ад, но с крачка бе така назад - и възкресен! Това е да, това е да! Любете го, свирете марш! Мак-Кинли - маг, суперзвезда, Месия наш, месия наш! И Сатана отблъсна го, Човек е да - ще вземем го! Души не три бе славен мъж, Самоубий– ството не дръж, макар и ев– тино за раз - но не за лев за него, нас! Това е да, това е да! Пропя петел, и би часа. Мак-Кинли - бог, суперзвезда, - Той - е при нас, той - е при нас! Разсъди той, а Вечност - час, търси покой в боклука с нас. Пиян не стана не сглупи, марихуана не дими, Котвата в миг ще вдигнем днес, с бягство мъстим, беглеци - сме! Това е да, това е да!
© Васил Станев. Превод, 2016