Душата както да заставя, дето да се дяна, след мен е пес - Съдбата ми, безпомощен, болнав. Аз гоня я със камък, но умилква се в коляно - и гледа ме безумно тя, със лига във уста. Боли глава с нея - с очите жалея, с лицето бледнея и куркат черва, аз цял леденея, и в гърло немея, - живот не умея, да пея не ща! Нима аз старея? С палача сега?.. Да дръпне, да беси, а аз ще платя. Аз се заричах толкоз пъти, във Съдба да плюна, но жаля я, все гладна е, - ласкае ме, скимти, - и взех тогаз от жалост да храня таз Фортуна - кога се тя насити то тогаз по-дълго спи. Тогаз си гуляя, въртя се, вилнея, и зле се владея, небето тъмня. Но песа аз пазя, сам вия, сам лая - и що го желая, когато аз ща. Кога остарея, с палач ще вървя, - да дръпне, да беси, а аз ще платя. А има дни когато аз в такова пъкло ще се спусна, че и Съдбата сбърка се, и плаши се, бледня - за храброст някак дадох чаша вино на Фортуна - ни ден без чашка, от тогаз, но все мърмори тя: «Закуска - е колко?! А аз там в Ню-Йорк ли бих ходила в норка, бих била в тафта!..» Краката - в стъпка, съдбата - на гръб ли, - на връх ли, от хълм ли с пияна сега. Не ще да старея - с палач да вървя, - да дръпне, да беси, а аз да платя. Веднъж прелях кога наливах вино на Съдбата - и тръгна тя да ме разбий, тъй измени лице, - превърната във Орис, - безобразно злата, - отзаде скочи ми, съвсем за гърлото ме взе. А тежко под нея и вече бледнея, аз вече в бяс вия, аз бягам крещя: «Не трябва за шия! Не трябва за шия! Не трябва за шия, - да пея аз ща!» Съдба, щом успея, с палач ще е тя - да беси на рея, а аз ще платя.
© Васил Станев. Превод, 2016