Аз всички ноти учих от и до, Но кой ще каже отговора пряко? Нали започват гамите със «до» И с нея те завършват в края някак. В танц са нотите без ред и... са «до», «ре», «ми», «фа», «сол», «ла» и «си», дорде в рафт не сложeни са ето с дръзки нечии ръце. А знае музикалното дете, - ала с тенденциозност не рискувам, - че взема място нота «ре» добре тя цял е такт и осма част май струва. Каквато и тоналност ти вземи - а равенство от звуци все е спорно Една и съща нота, пример, «ми», звучи по-силно, от таз нота горе. В танц са нотите без ред и... са «до», «ре», «ми», «фа», «сол», «ла» и «си», дорде в рафт не сложeни са ето с дръзки нечии ръце. След строфа следва строфа Бог е дал - кат предните пред погледа ни следват, - там още има, «фа» ала скандал звучи по-силно и от тази редом. Изведнъж мотал си се някакъв бемол, за миг той тъй навлиза много твърдо, с доверие вървяща нота «сол» си сменя с половинка тон набързо. В танц са нотите без ред и... са «до», «ре», «ми», «фа», «сол», «ла» и «си», дорде в рафт не сложeни са ето с дръзки нечии ръце. А композитор, жаждата поля, и с груби знаци музика създава. И нежна, кадифена, нота «ла» гласа си тя с диеза повишава. Но, и накрай, - Бетовен питай ти, - Без нота «си» и не се свири, не се пее. Възнася се над всички нота «си» гледа отгоре тя, а и се смее. В танц са нотите без ред и... са «до», «ре», «ми», «фа», «сол», «ла» и «си», дорде в рафт не сложeни са ето с дръзки нечии ръце. За нотите ненужен става спор, има при тях и туз и секретарка. А счита се, че в си-бемол минор звучи и марша траурния жарко. А освен ноти в робство пели хей там още има ноти-паразити. Кой ще ги свири, кой ще ги изпей?.. Но с нас е - Бог, а с тях е - композитор! В танц са нотите без ред и... са «до», «ре», «ми», «фа», «сол», «ла» и «си», дорде в рафт не сложeни са ето с дръзки нечии ръце.
© Васил Станев. Превод, 2016