Пред огледало криво - смях звънти, - мен ловко май така са разиграли: Носове куки, зъбати до уши - като на венециански карнавал е! Но около мен свива се кръга - и мен ме хващат, и във танц въвличат, - нормалното лице у мен сега приели, че на маска то прилича. Петарди и конфети... не така, - но маските мен с укор гледат строго, - и викат те, че не съм пак - във такт, и че настъпвам по крака партньора. Какво да правя - бърже да вървя? А може, така с тях да веселя се?.. Надявам се - под маска на звера лица човешки много силно в тях са. В перуки или в маски - като един, - кой - приказен, а кой - литературен... Съседът вляво - тъжен арлекин, Друг е - палач, а всеки трети - щур е. Един - старае се да бъде чист, а друг лицето крие от огласа, а някой - вече не ще отличи лицето си от неизменна маска. В хоровода с хохот съм играч, - но с тях ми сякаш неспокойно става: Хареса някой маска на палач и после от лицето не я сваля? Там арлекина вечно да тъжи, любуващ се сам на лице печално; или пък, щурия свой щурав вид забрави на лицето си нормално? Доброто ти лице да не проспиш, как честните аз точно да позная? - че всички с маски покрити са нали, да не разбият лице в камък - зная. Аз все пак в маски тайните узнах, - уверен съм, че точен е анализ, че маски равнодушните при тях - защита е от храчки и шамари.                        
© Васил Станев. Превод, 2016