Там на края на земята, с небето ясното някак май сякаш зад граничния кордон, в планина стоеше здание ужасното, отдалеко то напомняше ООН. Тъй блести като зорница, - Красота! Но само глей - в това здание царица в заточение живей. И Кащей Безсмъртни грубото, животното за охрана позова и назначи, но по-своему нещастно то и кротко то, ох, такова е животното, нали! Все за мама в скръб голяма туй чудовище скимти - че с глави е седем само, и с петнадесет очи. Сам Кащей (се беше смело бил преди така!) той царица люби и съхне, вехне цял, и по-своему нещастен е старик сега, не го пуска при царица този звяр. «Ты пусни ме, извинявай, аз от страст така трептя!» - «Ти щом щеш ме уволнявай, аз не ще те пусна там!» А добър юнак Иван реши да бъде там, - знаем Кащеи, много ние, още как! Де се нещо разгори - и той веднага там! Той по-своему нещастен бе глупак. Или чапла се закиска, или бухал прокоби, - на Иван душата сви се и глупакът заскърби. И тъй почна той със подвизи напразните, с Баби-Яги все не струваща борба - също тя нали по-своему нещастната, тази съща от гората беднота. Колко вещички погуби! Двете младички така... Жал в глупака се пробуди, хлипна - сутрин щом видя. Щом обаче доближи се там, дремливото състояние Иван преодоля. В ъгъл бедното животно, свило се, от фонтан пият главите му вода. Тук Иван на него скача, и главите ги сече, към Кащей стъпва значи, маха със вълшебен меч. Той старика плаши двухилядолетния: «Ще стрига брадата ти за миг почти! Тъй умри, пукни, Кащей!» - Кащей просветна го: «Ще се радвам, но безсмъртен съм, - уви!» Но Иван така се пали: „Ах ти, гнусен фабрикант! Ти настрои толкоз стаи, скри девица, интригант! Ще завърша всичко, имам поръчение!..“ От нечуваните речи сам Кащей тъй умря и без намеса, без съмнение - неграмотен, изостанал бе, Кащей. А Иван, в гняв ужасен, Кащей срита, в пода плю, при таз също май нещастна бедна пленница нахлу.
© Васил Станев. Превод, 2016