Вчера много лоша бе такава значи вест: Вчера казаха Альоша, там пукнал е съвсем. Как така! На Надя рекнал бе, че - веселба, и ще има сватба - цяла седмица игра... Не ще види Надя тази сватба в лунна нощ той така във свада налетя на нечий нож, Затова е - лошо, нови дупки всеки път във душа Альоша получава не веднъж. Затова душата, кърпи - риза е така, че да го убие някак в свада там гадта! Днеска ние сватба - щом наред да беше то, - с нож в гърба награда сутринта откриха го. Що, ще се потръшка там девойче, с рев ще вий, Що, не ще е длъжко тя - и сълзи ще изтрий, - И без дъх тя нощем някак ще открий врата... Нищо бе, Альоша, - все едно ти е сега! Ние в гроба него скромно - малко ще скърбим! Няма и за него некролога да лепим, Затова - не знаем чудно, дом на Льоша там, - Ей такава смърт тъй луда чака всички нам. Що, ще се потръшка там девойче, с рев ще вий, Що, не ще е длъжко тя - и сълзи ще изтрий, - И без дъх тя нощем някак ще открий врата... Бог прости, а Льоша... все едно му е сега!...
© Васил Станев. Превод, 2016