В мен съдбата до последна черта, до кръста в спора аз да хриптя (а след туй да мълча), да твърдя, да доказвам с пяна в уста, не това е съвсем, и не тоз и не таз, че търговците лъжат за грешки в Христа че докле още гроб не уляга в пръстта, живот триста години - с татарска юзда: Тривековна робия и все нищета, бе под власт на татари Иван Калита, но не беше един, против сто не вървя, а добри намерения, бунта - щета, пугачовщина, кръв, след туй пак - нищета. От път един не разбират май нищо сега - даже в образ на зъл шут така да твърдя. Но не струва това, не и тема е таз: Суетата на вси суети - суета. В бяг аз чаша не мога да пия сега, даже щом я разлях - все не става това. Да я плисна във мутрата аз на врага? Аз не ще се сломя - все не става това! На въртящ се и гладък и хлъзгав кръга равновесие пазя, извит във дъга, Да строша тази чаша нали? Не сега. Ще търпя и достойния чакам го да. Ще предам - аз не ща, не държа на кръга в безпросветна тъма, и в неясна мъгла. На приятел дал чаша, ще бягам сега. А изпи ли я той - аз не ще разбера. От кръга аз със слезли в ливада паса. Аз за чаша непита - ни дума една! Ще се пазя и никому аз ще мълча. Щом аз кажа - в ливада ще стъпчат така. Аз до края, момчета, за вас ще държа - може, някога, някой да сложи свещта мен за голия нерв, там на който крещя, за шегите с които все вас веселя. Даже мене да мамят със златен брокат или плашат със бой, ей така - аз не ща: аз с отслабени нерви не ще да звуча, ще ги стегна тях, ще подновя, завъртя. По-добре ще гуляя, ще пия, стърча, цяла нощ що аз правя, ще стъпча в калта, По-добре е главата си да отвъртя - но не ще да пълзя, сякаш прах по лъча. Щом ще пия таз чаша за мене съдба. Щом е музика с песен не груба така, щом аз някак докажа, със пяна в уста, тръгнах, казах - не всичко е все суета.
© Васил Станев. Превод, 2016