Не ловете се за чужди талии, вие на жените си напук... Я спомни си към брега в Австралия как доплавал бе тогава Кук. В кръг седят диваци под азалия, от изгрев до залеза уви, ядоха се в слънчева Австралия сами себе си диваци зли. Аборигените защо са яли Кук, а? Защо - не ясно, мълчи наука. За мен това съвсем е просто нещо - скука: От глад така - Кук са яли тука. Вариант е, че вождът им съвсем изкукал - крещял, че кокът му е много вкусен с лука! Туй грешка беше - ей за туй мълчи наука: И вместо кок, Кук са яли тука. И без измама или трик така наслука: без звук почти, защо да чукат, и с боздуганите си страшни от бамбука, Прас! - във кифоча, - и Кук е спукан. Обаче някои там още предполагат, - от уважение Кук яли са с наслада, че ги насъскал хитро жрец злодея тука: "Вий Кук ловете! Да не ви пука! Тез що Кук яли са без сол, а и без лука, те силни, смели стават, нещо като Кук са!.." В ръка на някого попадна камък тука Замери, гада, - и Кук е спукан. А днес диваците ръцете свои чупят, трошат те копия, лъка го чупят, горят те също боздугани от бамбука, - тъй преживяват, че Кук са яли тука.
© Васил Станев. Превод, 2017