Някак във гората в дрямка, по хралупи влажни, листни, в дупки, де борсуци нанкат, тъй скучаем и въртим се. И защо седим сковани, скука и тъга да правим? Хайде бе, братлета, само, весело да се лигавим! А - братлета бити сме, печени и учени. във блатата мити сме, в ямите обучени. Някак във гората в дрямка, то ще праснем нещо само, млад юнака ще го смаем, гъделичкаме, терзаем! Мътим и вода в реката. Кости в храста ще поставим, с пакостни шеги в играта, весело ще поиграем! Водни, горски духове, вие много буйните! Пеши да сте - тука е, на коне сме - туй ще е. Славей в окръг първи бивам - ходя си така безстрашно. А слугите ми такива, става и на мене страшно. Не привиквам към вампири - много хитри са братлета! Да и сам ще викна, свиря - и душа в пети е леко! Не боя се мърлички, тук русалки всинките! Кикиморки бързичко, да играем в криенка! Ти не чакай вече, помощ - щом от дебри ще полазиме и по пътя вече може да се правят безобразия! Спретнали ръкави както, пътник във тъма ще давим, в пясък ще свалиме, в блато ще песъчим и ще смаем! Пусто с клеветите там, вие речовитите! Сила таз нечистата, в път със съвест чиста е.
© Васил Станев. Превод, 2017