По-малко вие днес сте фронтоваци Терзаят рани, и напускат сили... И не бързайте - това не значи - да сте с другари в братските могили.
© Васил Станев. Превод, 2018