Нейде моята метрика пазят в архива, през войната архива в Минск е изгорял - Така, двайсет ли, трийсет лета може биват, но април за рожден месец съм го избрал. В април - все слънцето припича, В април на първи - лъжат знай, а след април и май притичва, А в май - се любят и пият в май. През войната умря мама във града южен, и не знаеше тя, кой бе моя баща... Местожителство аз избрах си също южно, а къде е затвора - не можеш избра. В април - все слънцето припича, В април на първи - лъжат знай, а след април и май притичва, А в май - се любят и пият в май.
© Васил Станев. Превод, 2018