От домашен, а и хищен звяр мирис, човешки вкус долита. Век да върви на задните копита - тъжен даден за хората дял. И днеска зрители, и днеска зрители не желаят те да виждат укротители. Но щом ти някой щеш да укротиш - Върви в милиция, - за там си ти! При приличните хора с лик цял мирис, човешки вкус долита, всеки ден вървящ на задните копита - тъжен даден за звяра е дял. И днеска жители, и днеска жители не желаят те да виждат укротители. Но щом ти някой щеш да укротиш - Върви във цирка, - за там си ти!
© Васил Станев. Превод, 2018