"Тесте свалете, господа, - белязано тестето! Той го смени нали". - "Кога?" "Барон, вода пи нещо... И с белег там валето бе! Бароне, без дълга сте! Тъй, самозванец, ваша чест, - съм на услуги ваши! Какво? От вас не чух апарт... О не, така не следва!" ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман1. "В средата не завърши, не - върнете го брилянта! Барон, виконт, така добре станете секунданти! Кажете, ако не съм прав, - по-рано бе лъжливо! Дуел с какво ще бъде, граф?! Туй ваш е избор - живо! Не ще получите инфаркт, и в лазарет без време!" ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман. "Да значи, ще избирам сам: със шпаги, с пистолети... Макар подхожда много вам - със дамски амулети. Кинжал... - Да можехте уви!.. - Аз бих се с него често! Но вие, искате, нали - с белязани тестета! Вам с карти не ще бъде пак - очаква ви дуела!" ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман. "От вас аз помощ, днес не ща, - ще стана сам, умея! И него пак ще призова, дори да отрезвея. Барон, мълчи! Виконт, не смей! Тъма народна, спрете! Да каже стария козел, как подмени тестето! На карти тайна - знак познат - дуелът се отменя!" ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман. "Но щом откажете нали - кълна се - и прости се: тъй брой, графинята уви, от днеска за вдовица. Макар шегите не търпя, но ще беснея ето - тогаз на графа ще гърмя, ескюз ми, аз дупе́то!" Не ще получите инфаркт, да се сразите следва... ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман. Виконте, може да сте смел, животно във вас чувам. И утре с вас ще е дуел, дворянската ми дума. Бароне, позволете днес не падай, - как тъй може? За всички вас аз имам чест, но спи ми се безбожно. Бе февруари или март, път южен птици следват... ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман. "...Ах, граф, простете ми нали - поведох се безтактно, - щях заем аз от вас - пари, но не реших се някак. Поисках ви ги насаме - пред хора е неловко - и тази сцена е от мен бе шум и постановка. Бе пролет този месец март, път южен птици следват... ...Ала в туй време Бонапарт бе вече минал Неман. Потънал в дългове, не прав, бъдете снизходи́телен. Повярвайте, така е граф, тук с мои извинения. Изпих шише тъй сто по сто - и с купа тръгнах бързо... Глупак?! Ех как! Аз съм готов! И тъй, сте с изстрел първи..."
1 Неман - река, която Наполеон Бонапарт преминава, в началото на войната с Русия в 1812 г.
 
© Васил Станев. Превод, 2018