Години пет море корсарът ни бразди, в боя и в щормове не свихме знамената. Платна да кърпим знаем го, уви и ще закрием теча със телата. Ескадра по петите следва точно нас. В морето щил, не ще избегнем среща. Но капитана със спокоен глас: "Не ще е вечер, не ще е вечер!" И настрани за миг фрегатата зави, отляво борда в дим се цял обхваща. Ответен залп - на сляпо удар би. Отпред пожар и смърт. Късмета наш е! Успели сме в беди със тежък дял, но с вятър зле е, и в трюма теч е, А капитана праща ни сигнал: "Не ще е вечер, не ще е вечер!" Нас сто очи следят в бинокли и тръби И виждат ни в дима тъй зли и сиви, Но нас не ще ни видят и за миг сковани на галерите с вериги! Неравен бой. В крен кораба е наш. Спасете ги душите ни човешки! Но викна капитана: "Абордаж! "Не ще е вечер, не ще е вечер!" Щом жив си ти и весел и гориш - ръцете си готви ти в ръкопашна! А корабният плъх да се спаси - той само пречи в схватката безстрашна! А плъхът мисли: "Тук не този е акорд?!" И тъпо скача той, спасил се от картеча. Ние с фрегатата ударихме се борд в борд. "Не ще е вечер, не ще е вечер!" Лице в лице, във ножа нож, очи в очи! И октоподи да не ни налапат скоро, кой с колта, кой с кинжал, а кой в сълзи, - напуснат нам бе тънещия кораб. Но не! Не ще го пратят под вода - на помощ океанът ще е вечен. Та океанът с нас е с цел една, и прав е капитан - не ще е вечер!
© Васил Станев. Превод, 2018