А хората роптаха много, много, те искат справедливост в този час: - В опашка бяхме първи толкоз много, а хранят се тез, детоса след нас. Там обясниха за да бъде мирно: - И молим вас, мили, си тръгнете! Тез що се хранят - туй чужденци са, какви сте вие тука, извинете? Но хората мърморят много, много, навярно, справедливост искат таз: - В опашка бяхме първи толкоз много, а хранят се тез, дето са след нас. Но пак им обясни администратор: - Я вас ви моля, мили, си тръгнете! Тез що се хранят - туй са делегати, какви сте вие тука, извинете? А хората веч викат много, много, те искат справедливост в този час: - В опашка бяхме първи толкоз много, а хранят се тез, дето са след нас...
© Васил Станев. Превод, 2018