Въпроси тук ще осветя сега - на любопитство давам пълен хода! Да, французойка имам за жена - но руски е обаче произхода. Не, не, любовници сега не имам. Ще имам ли? Ами сега не смятам. Не пия аз навярно две години. Да пия пак? Не ще посоча дата. Не, не живея край "Сокол" щото... Париж не съм го стигнал чак. Какво въртите се наоколо - попитайте по-ясно пак! Въпроси тук ще осветя сега - като на попа ще се изповядам! В блакнотите ви капе слюнка, да - въпросите, са ясно за кревата... Да, така е! Тук и почервеня в миг журналиста: "Изневери много?" - тъй сякаш зад пердето ме видя и има запис той магнитофонен. Не, не живея край "Сокол" щото... Париж не съм го стигнал чак. Какво въртите се наоколо - попитайте по-ясно пак! Един, стоейки скромно в края свит, сега зададе главните въпроси, така: "Какво сте имали в предвид в онази песен и в онези строфи?" Тук рекох: Не възкръсна в мен Езоп, открито пиша и не суети се - и аз не крия среден пръст във джоб, - и - джобове обърнах - убеди се! Не, не живея край "Сокол" щото... Париж не съм го стигнал чак. Какво въртите се наоколо - попитайте по-ясно пак!
© Васил Станев. Превод, 2018