Те осем - нас двама - е сметката ясна не наша, но в бой ще летим! Серьожа дръж се! За нас тук ще е тясно, без коз сме, но ще изравним. Аз този небесен квадрат не напускам. не цифри са важни сега, - другарят щом удар в гърба не допуска, то шанса е равен така. В гърба ми е "месер", но дим го обвива, напряга се, вие винта. Не трябва им даже и кръст за могила, в крилете им стига кръста! - Тук - "Първи", тук - "Първи", - те там са под тебе, пресичам им пътя сега. Прикривам те! Скрий се ти в облака спешно! Не стават във бой чудеса! Сергей! Ти гориш! Уповавай човече, и скачай сега с парашут! Не! Късно - излезе ми месер насреща. Прости! Удрям в челото тук. Я знам че, там друг ще приключи с тях сметка. а в облаци някак пълзят, летят ни душите, кат два самолета, - един те без друг не летят. Архангел ни каза: "Във рая е трудно!" Но щракна вратата - и Бог, ще молиме Бога: "Впишете ни тука във някой си ангелски полк!" Ще моля аз и Бога, Духа и Сина, тъй воля да я свърши той: Другарят мой вечно да е до мен щита, като във последния бой. Крила и стрели ще измолим от Бога, та трябва им ангел-ас, но щом са те със изтребители много, да впишат в пазители нас. Да пазиш - е почетно дело тъй много, да носиш успех на крила Такъв, във живота наш бе със Серьожа, във въздуха и на земя.
© Васил Станев. Превод, 2018