Праотците - хора тъмни, пълни с грубости, все с юмруци помежду си, но уви, нещо кръгло - те видяха, много хубаво, пролетя над тях, загадка сътвори. А в спора, в догадки, в дебати в чиниите търсят вина - енергия губи се в Щати горчив е вкуса ни в уста. На, чинийка политна над Флоренция! - и светата инквизиция за страх, много бойко тя продава индулгенции, много учени на кладата горят. А в спора, в догадки, в дебати в чиниите търсят вина - енергия губи се в Щати горчив е вкуса ни в уста. Кат сив и скучен, живота ни, не мери се. Не по-малко туй - не радва ни сега. някой вижда две чинийки над Америка, някой вижда две чинии и у нас. А в спора, в догадки, в дебати в чиниите търсят вина - енергия губи се в Щати, горчив е вкуса ни в уста.
© Васил Станев. Превод, 2018