В защитени и дремливи, страшни Муромски гори във мъгли са нечестиви страх във пътници се сви. Вият с вой, че твои са упокойници; Даже славеи там са, все разбойници. Страшно, нали! А в блата с дъх омагьосан кикиморите са пък, - гъделичкат те, скопосват и на дъното влекат. Дали с кон си, пеша тука си - ще те лапнат те, а в горите - само духове тъй напаст е. Страшно, нали! А мъжа, търговец, война щом в дремлива е гора кой за що - пил много тоя, и по глупост в храсталак. Със причина ли са били, без причина ли, - щом погледнали са тия, и загинали. Страшно, нали! От гора задморска идат, дето е и същи ад, бесовете зли такива - себе си ще изядат, Да творят колективното зло после - да споделят, пристигнали опита. Страшно, нали! Там Разбойник-Славей главен им устрои буен пир, а от тях бе Змей триглави и слугата му - Вампир. Пият с черепи, в уста камък турили, по гробове в танца са, богохулници! Страшно, нали! Змей Горянин дърво клати, на Разбойника крещи: "Хей, Разбойник, да покажат, тук момите нещо си! Нека духове да пеят, в танц да са, инак, вашта мама ще е, знайте как!" - Страшно, нали! А Разбойник-Славей - тука не с конците бели шит. Свирна, писна, викна: "Мутра, гад задморски, паразит! Я без бой се изнасяй, понасяй се! И Вампира от нас ти отнасяй го!" - Страшно, нали! Всички ревнаха, кат мечки: "Натърпяхме тез лета! Щом сме вещиците нещо? Патриотки сме така?! А бе кърлеж, жаден йощ, ти набрал си се! За жените наши още ти жаден си!" - Страшно, нали! И сега старите хора помнят минали игри: Гръд в гръд бой бе на нечиста помежду се тя изби. Прекрати се навек безобразие, в гори ходи човек без боязън е. И не страшно, съвсем!
© Васил Станев. Превод, 2018