Да кова се вчера мина, свърших цели плана два, и пътуване в чужбина от завода ме огря. Много сажди мих под душа, ям сушена риба все - и инструкция послушах, що там може, и що - не. По-добре при тях е още във бита, да не върша глупост - общо не това. Даде той брошура важна - да чета, да не е живот напразно, кат у нас. Каза той като на брата за чужбина много вещ, за коварни демократи в града полски Будапещ: "Там пък те са с бит особен, в миг не ще се разбере. Ти пък тях, братленце, пробвай уважавай ги поне. Щом със водка са дебати - ти туй знай: не, братлета-демократи, само чай! От подаръци сурово само - беж, че, у нас добро такова - колко щеш". "Там в комфорта щом живееш, ти пести, но не глупей, номера въртиш ли тези - само "сухо" - ще умреш! В тази чешка Будапеща - са такива времена - я ти кажат: пийте, яжте, - а пък може - никак на". Ох, в Унгария кат в кино на пазар, ох румънки, ох немкини много са! (Демократките, авери го твърдят, от съветските не вземат и петак). "Буржоазната зараза там, виж, ходи по пети. Гледай и да не загазиш в извънбрачни връзки ти! Там шпионки с здраво тяло, гониш ги - в прозорец са... Казвай с делото кат цяло сме го свършили сега. А да действат - не направо могат те: прас в купето - и се правят на мъже, а самите с взрив отдолу под корсет... Провери, с какъв е пола там съсед!" Питам го: "Как ще позная, ще я сбъркам аз така? Да им бръкна под полата - те плесник ще извъртят..." Но инструкторът - е харен, делови, не ще смутиш! За чужбината коварна все главата пълни ти. Популярна реч, я бива за невеж: аз при българи отивам, в Будапещ. "Ако теми там възникват - ти снеми! С бой не трябва, щом не вникват - обясни." Аз по тяхно не разбирам, не така, не таз страна. Чук в ръце - тъй всеки бива в образ свой да накова! Но не съм аз агитатор, аз потомствен съм ковач! При поляци в Улан-Батор аз накрая, не го ща!.. Спя с жена си, а не спи си: "Дуся, хей! Слушай тъй и без чужбина се живей? Аз тестото не съм тяхно, бягам тук. Аз по тяхному - е ясно, съм без звук!" Кат детенце Дуся дреме, със накъдрени коси, в сън тя казва ми навреме: "Ти езика не чеши. Що бе, Коля, много плах си, с теб развеждам се, бе, ей! Лета двайсет крак до крак сме, и все викаш: "Дуся, хей..." Обеща, не помниш нещо - ти, така! Мушама от Бангладеш ми обеща. Ти спести там малко рупии, не шуми, даже нищо да не купиш - донеси!" Аз заспах, прегърнал нощем, Дуся нежната така, в сън бе ризница и още, щит и меч, че аз кова. Там у тях е друга мярка, зяпаш, - жив те папат те! Все сънувах аз унгарки със бради и пистолет... И на Дуся мушамите цветни - беж, и шпионки упорити в Бангладеш... При румънци, воля Божия, приютен - казват те са от Поволжие, като мен... Туй са женските интриги: мен изпраща - песен пей, и изглади мойте ризи - да се радваш, да се смейш. Тъй до скоро, цех ковашки, мил до гвоздей си съвсем! Срещен план, и той изпраща преизпълнен бе от мен! Пихме ние - в аорта пищно спирта бе. Аз по пътя до летище хълцах все. Чувам в гръб отзад, пътувам, сякаш лай: "Ти защо ни нас напусна, Николай!.."
© Васил Станев. Превод, 2018