А братлета ми казват за такава игричка! - там накрая фенери не светят дори. Щом се случи играта - то ще има за всички, - да - ще има за мен и авери добри. Но в дванайсет часа всички искат да спят - стават сутрин защото работят, - не ще преча така, и не ще да крада, - и съня да руша с неохота! А братлета ми казват, там живее артистка, че е пълна с брилянти, със злато, с пари, - и там всичко е тихо и съвсем е без риска, - е да, после щом духнем е опасно уви. Но в дванайсет часа всички искат да спят - и артистките също работят, - не ще преча така, и не ще да крада, - неин сън да руша неохота! И говори ми Мишо, пари има тя в книжка, - Но не може - артистите нямат пари! "Тя си има полковник, той е неин любовник!" - с този довод ме Мишо така убеди. А в дванайсет часа всички искат да спят - стават сутрин защото работят, - не ще спят те така! - аз вървя да крада, - макар сън да руша неохота! ...Казвах аз ви братлета, без пари е тя ето: там брилянти - фалшиви, без полковник е тя. А при тази артистка - са годините триста, - и попречих да спи, туй не ще си простя! Та в дванайсет часа всички искат да спят - стават сутрин защото работят, - не ще преча така, и не ще да крада, - и съня да руша с неохота!
© Васил Станев. Превод, 2018