Лукоморе няма, на, и дъба е без следа; за паркет става дъба, - няма на: Щом излезли от маза здрави типове в гора, те насекли са дъба за гроб да. Живей се чудно във дома на кокошите крака, но яви се тъй за страх развейпрах; Той юнак добър е бил, - боен подвиг сътворил: Баба-вещица напи, дом гори! Ти чезни, чезни, тъга тъй у мен в гърди! Предговор е в приказка, - тя пък предстои. Ходи вярно тук котак, щом надясно - пее как, щом наляво - извъртя вица пак; Но пък учен кучи син със верижката в "Торгсин", от получено - един - в магазин! Тъй веднъж за божи дар той получи хонорар, - в Лукоморе е нагар - на хектар. Но обаче не вървя, пише, спасен от Божи гняв, за татарите, котак мемоар. Ти чезни, чезни, тъга тъй у мен в гърди! Предговор е в приказка, - тя пък предстои. Богатири трийсет три, тъй решиха, че уви пазят царя и море пусто те. Всеки взе участък да, и с кокошки там седя, пази своята мера без дела. И насякал зелен дъб, дядко прави къща пък, и с околните е тъп груб е пък. И руга по цели дни морски дядко тъй нали, и макар с участък свой в Москва той. Ти чезни, чезни, тъга тъй у мен в гърди! Предговор е в приказка, - тя пък предстои. А русалка - ето на! - чест недълго пази тя Син роди пък, щом можа, ей-така. Трийсет тримата мъже - не желаят туй синче: Син на полка ще да е считат те. Там един маг бърборан - лъжлю, малко смехоран - по женски струни той сега заигра: Аз русалке, любя те и с детето вземам те... И тя тръгна в негов двор, във затвор. Ти чезни, чезни, тъга тъй у мен в гърди! Предговор е в приказка, - тя пък предстои. Черномор брадати спец - лукоморския крадец, той Людмила сви хитрец, - вече век! Ловко ползва, тат уви, че, той може да лети: Я си зяпал, - хванат си ти се скрий! Самолетният килим е в музей и не е в ход, - любопитен е народ на тълпи! И не бои се стар козел мацки тъй и тъй краде. Ох, по-скоро да се спре болест е! Ти чезни, чезни, тъга тъй у мен в гърди! Предговор е в приказка, - тя пък предстои. Няма сили и нали, - там Вампирът недопи, и Вампирката той би и сумти: - Рубла дай ми, инак бой, аз къщовник, или кой?! ако не - пропивам го туй длето! - То ли ягоди не са? - пак Вампира там крещя. - А кори колко кила - много да? Тъй се пъна много да, все на теб да угодя, стискаш рублата така, ах, въшка! Ти чезни, чезни, тъга тъй у мен в гърди! Предговор е в приказка, - тя пък предстои. Невидяни зверове, дивеч всякакъв тук - не: Ловци много тука бе с пушки те. Не секрет е значи да: Лукоморе няма на. Всичко що поета пя, - е лъжа. Хайде, отстъпи, тъга, рани - не в сърце. Щом не ще е приказка - значи, глупост е.
© Васил Станев. Превод, 2018