Няма да повярвате, не ще ни разберете - В космоса по-страшно е, от Дантевия ад! По пространство-времето бръмчим на звездолета, кат от хълма по задника си там, От Земя до Бета - осем дни, А до Епсилон, я ги сметни, не броиме, да не мръдне ни ума. Вечност и тъга - довлечени! Четем Киплинг - тъй обречени, а навред космическа тъма. На Земя четяхме фантастически романи за възможна среща с извънземни същества. Ние не помним заповеди десет тез съдрани, не струват срещи с ближни ни пара! От Земя до Бета - осем дни, А до Епсилон, я ги сметни, не броиме, да не мръдне ни ума. Вечност и тъга - довлечени! Четем Киплинг - тъй обречени, а навред космическа тъма. От сълзи, мечти празни с ваксини сме готови, и от болест лоша и от бесни зверове. На взрив от космоса ний плюем на свръхнови - На Земя по-весело ни бе! От Земя до Бета - осем дни, А до Епсилон, я ги сметни, не броиме, да не мръдне ни ума. Вечност и тъга - довлечени! Четем Пушкин - тъй обречени, а навред космическа тъма. Ние не разбираме симфонии и фуги, вместо в барокамера, в пандиз е тишина, изпитания преминахме на мощни центрофуги - нас живот въртя, и все в дъна. От Земя до Бета - осем дни, А до Епсилон, я ги сметни, не броиме, да не мръдне ни ума. Вечност и тъга - довлечени! Четем Киплинг - тъй обречени, а навред космическа тъма. Миналия, земен не ще видим небосклона, и ако повярваме на учени така, ние докато тъй се завърнем - то по техните закони на Земята биват сто лета. Тоест смях ще има за какво - на Земя страх щото няма го! На Земята без пандизи и дворци! На Бога с надежда, вярвали, но сега тъй знаем - няма го от днес, винаги, вовек нали!
© Васил Станев. Превод, 2018