Десет хиляди - и само старт един остана. Тук пък Олег наш Бескудников нали захвана: "Аз без сили, взел съм болничния лист!" - загинах. В дълга предложи пък треньора ми артист - да мина! Аз на дългата дистанция ще мра - съм гътнат. ще пробягам, само първи кръг, така - издъхвам! Но сурово тук треньора ми - не, тряб– ва, Федя! Да си с воля, щото главното е тя в победа. Воля, воля, ама силите са не! и се увлякох - аз на десет тъй го драснах, в спринт кат че, - се свлякох. Ама казвах - дъх подведе ме сега! - по-малко. Всичко кръга два пробягах и в леда... а жалко. А треньора, екс- и вице-шампион ОРУДа, Забранил е - мен да пускат в стадион, ах, юда! Ами вчера по бутилка от тъга на двама, А пък днеска ми крещя: "Сменяй кънка с шейната!" Да, треньор не лош е - много жалко да... и, с Бога - аз сега се занимавам със борба и с бокса. Нямам повече съмнения, нали и скоро - много станаха вежливи с мене и - треньора.
© Васил Станев. Превод, 2018