Аз кърша плещи - зрители не палят се, мълчание в очакване тая. Какво от туй съперник - Джонс ли, Крамер ли, - рекордът вече в джоба ми стоя! Решено, със поръчка договорено, - и струва се, след него ще летя. Чукохвъргач съм аз - това не сторвам го: да мятам чука казват - чук хвърча. Ех, жалко че, тъй мятам го в Италия, - бих хвърлил чука леко у дома - ужасно там далече, в разстояние, добре веднъж - завинаги така. Аз бях ковач, ковах на наковалнята, мечтах когато стисках чука си в ръка: Да хвърля на такова разстояние, така, че него - никой не видя. Против съм възхищението вечното, но, не ще е година, за мен мечти - аз чука да го джасна там в далечното, и съдия с търсач псе не откри. Така сега, и всички са в очакване аз пак го метнах, сам си аз вредя, - ужасно там далече, в разстояние, В какво успеха се таи сега? Около мен с кореспонденти пълно е. "Помагат ми, - така ще им река, - да вдигна се по стръмна, спортна стълба е там колектив, треньора и рода".
© Васил Станев. Превод, 2018