В резерват (в какъв забравих аз) един там живя Козел - с рога дългите. Бе той с вълци все - не по-вълчи ви, кози песнички все мъдри ги. И пощипва си тревичка, и отхрани той корем, не ще чуеш ти от него лоша дума. Бе от него полза, вярно, - кат мляко от козел, за вреда, обаче, също - не се чува. Там на паша е все край езерце, и не влиза в земите той, в чуждите, ала виждат, че скромно е Козленцето, че решиха - боксова круша е! Тъй Мечока - хаймана за зло - някой той да нагруби по мечешки, - и Козела водят, пребиват го: по рогата му те изпечено... На насилие със зло не става, сивия си пей и побоите търпя гордо в смях сутрин. Тъй Мечока: "Аз гордея се брато, с Козел, героична тази личност, козя мутра!" А Козела пазят - принц послушен е, и в гората даже бе забраната тоз Козел - боксова круша е - не се пуска - в резерват да е! А козел скача като козел, но да шава той започна май тихичко: Той на възел бе брада заплел, "Гад" - на Вълк, зад храст вика му. А кога поредно боксовата круша бе така - за това, че вълци повечко са яли, - Някак той така случайно, и по-мечи зарева, под внимание дали взеха? - Едва ли. Докато хищници в битка се морят, в резервата мнение чува се, че по-скъп от всеки там звяр в гора - драг Козел за боксовата круша е! Чу Козел това - стана и такъв: "Ей, кафявите, - крещи, - и петнистите! Ще отнема аз на вълка това а и мечите, благините, бе! Ще покажа "козя мутра" тази истинска в гора, ще печатам вас тук-там по трафарета, на рога ще намотая, и на куп аз ще разнеса, по света ще се прославя много - ето! Не един от вас, ще яде калта, ще издъхнат без прошка тука все. Грях кому аз ще простя - то ще реша: Щом Козела - боксова круша съм!" ... В резерват (в какъв забравих аз) един готви бал Козела не прежния: Той със вълци бе - и по-вълчи вий, и реве сега той по-мечешки. А козленцата-братленца тъй с навития ръкав да опухат те вълченца в пух-прах още. И защо да се стесняват, щом у тях водач от горския Лъв си има пълномощно?! Острота усети така в рога, с вдъхновение козе тука бе - мечки, вълци, лисици, рис сега да превърне в боксови круши все.
© Васил Станев. Превод, 2018