На В.Абрамов
Пътят раздели се изведнъж пред нас: Eдин - на север, а друг - на запад, - аз тъжа, другарят тръгна в час - внезапно, внезапно. Замина, - не се губи толкоз за хора сега. Не знам за други, вяра в мен е много, вяра в другар. Такова време - не върви, следи, души - тях мете вихрушка, и да ревеш и каеш - лошо е уви, - другар няма тука. Замина, - не се губи толкоз за хора сега. Не знам за други, вяра в мен е много, вяра в другар. Щом другарят върне се назад «Туй грешка бе» - ще рече усмихнат, гледаме на миналото пак с усмивка, с усмивка. Замина, - не се губи толкоз за хора сега. Не знам за други, вяра в мен е много, вяра в другар.
© Васил Станев. Превод, 2018