Всички длъжни са до край да поспат до цифра пет, - за това, и да се знай, кой там шперца е по ред. Някой там в дома дошъл, и очи закрил, бои се туй пък много е добре, значи - единица! Щом прекрачи праг поне, той ще е с глава набита, - щом с крака нагоре две - твърда е петица! Ех, пет, три, раз, и глава един у нас, а пък в този ни глава - два уста и уши два. Път глава не наруши само що те плюха, ей на пет крака върви ех глава - двууха! Ех блава, хохлава, дохлава - двууха!
© Васил Станев. Превод, 2014