Това е входът главен тук, да молят - по-добре да пукна, - през черния съм аз без звук, а през прозорец просто духвам. Не ще вкарам аз в гроб всички я, ала вчера мене, топличкия - (и по-лошо изпрасквам се аз), - оскърбиха ужасно там. В пияна мутра се изплюх, с лице обвито със завеса, аз през стъклото право - бух в прегръдка милиционерска. Така мене - кървясалия, всенародно възнасяния, както бях аз с амбиция ме довеждат в милиция. Така с юмруци повален ме понаритаха с краката, и яка глоба бе за мен - защото аз похулиганствах. След това - мен превързания, несправедливо завързания - Сърцеболни другарчета ми постлаха диванчето. Събудих се - а бе тъма, - успях да спя, а и отдъхнах - прозореца го гледам там, прозорец със железни пръчки! Така аз - патентования, и към всичко подготвения, - тези пръчки печалните вкарват в бездната жалната. А рано сутрин - ей така - от слабост аз се клатя, ставам, - и през вратата минах... Да! - ...и в себе си се аз съмнявам. В света - тихо, безветрие, тишина и симетрия, - на душата ми - тягостно, и живея безрадостно.
© Васил Станев. Превод, 2018